Case

3D-weergave Groningse boerderij

Opdrachtomschrijving Deze Groninger boerderij is volledig door ons ingemeten en uitgetekend. Vanuit de scandata en de pointcloud is er door ons een 3D-weergave gemaakt. Deze vormde de basis voor de werktekeningen voor een zeer grondige verbouw en renovatie van het pand.
Het verhaal