Case

Renovatie en uitbreiding, Coevorden

Opdrachtomschrijving Scannen, ontwerpen en herontwikkeling
Het verhaal

Het postkantoor van Coevorden was aan een grote verbouwing toe. Om dit project efficiënt aan te pakken werd besloten om Scan to BIM uit te laten voeren. Onze laserscanners brachten de ‘as built’ situatie snel in beeld. Vervolgens hebben onze bouwkundige BIM-modelleurs een precies model getekend op basis van de scans. Het BIM-model vormt het uitgangspunt voor alle betrokken partijen: de ontwerpers, constructeurs en uitvoerders hadden allen hetzelfde model om vanuit verder te werken.

Het eindresultaat was een strakke planning met weinig verrassingen achteraf, omdat alles goed gedocumenteerd en in beeld was gebracht. Kortom een gestroomlijnd ontwikkel- en verbouwproces voor alle betrokken partijen.