Case

Nieuwe bestemming hotel Braams

Opdrachtomschrijving Eerst is het hele gebouw door 3DLAB zeer nauwkeurig ingescand en gedetailleerd uitgetekend. Daarna konden nieuwe plannen voor woningen en horeca worden ontwikkeld. Momenteel zijn er plannen om er seniorenwoningen te realiseren. Wat de toekomst ook gaat brengen: de scans en tekeningen van de huidige situatie vormen hiervoor een stevig fundament.
Het verhaal