Case

Pointcloudanimatie Borg Verhildersum

Opdrachtomschrijving Historische bouwstaat borg Verhildersum
Het verhaal

Borgen zijn de kastelen van het Noorden. Cultureel erfgoed van onschatbare waarde. Wat het beheer nog ingewikkelder maakt: van een gebouw van deze leeftijd ontbreekt per definitie een bruikbare, moderne bouwtekening om onderhoud en kleine verbouwingen te vergemakkelijken. Wij kregen de opdracht om het steenhuis van de Borg Verhildersum, uit de 14e eeuw, met 19e eeuwse aanpassingen, nauwkeurig in kaart te brengen: buitenkant, binnenkant, fundamenten, daken en kelders.

Wat bleek in dit uitzonderlijke geval: soms is 3D laserscannen méér dan alleen vastleggen van afmetingen. Door de scans te animeren tot een pointcloudanimatie konden eeuwenoude keldergewelven, om diverse redenen gesloten voor het publiek, op een aanschouwelijke manier toegankelijk gemaakt worden.

In combinatie met VR ontstond een nieuwe mogelijkheden: een verbeelding van de lange bouwhistorie van het hele gebouwencomplex, in chronologische stappen gepresenteerd.

Pointcloudanimatie Borg Verhildersum

Bekijk hier fragmenten uit de pointcloudanimatie die wij gemaakt hebben voor Borg Verhildersum.

De volledige film is te bezichtigen in de borg zelf.